Á L L Á SÁLLÁS

- területi védőnőA Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1011 Budapest, Markovits utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest I. kerület közigazgatási területén működő a védőnők számára kijelölt körzetben lakó 0-14 éves korú gyermekek valamint az ott lakó várandós anyák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZ tagság, érvényes, működési engedély, egészségügyi munkaköri alkalmasság.

    Elvárt kompetenciák:

  • önálló munkavégzés, nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szept. 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Anna I-II-III.ker. vezető védőnő nyújt, a 06/1 201-9854-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1525 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Pf. 133.) Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/6/MÜ/2017, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő

vagy

Elektronikus úton: Dr. Bodroghelyi László Főigazgató-Főorvos részére az igazgatosag[kukac]budavar-euszolg.hu emailcímen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után. Az eredményről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2017.május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.budavari-euszolg.hu honlapon szerezhet.