Á L L Á SÁLLÁS

- ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSA Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak alapján szakmai képesítésének megfelelő asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, általános ápoló, általános asszisztens,

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZ tagság, érvényes, működési engedély, cselekvőképesség,
    egészségügyi munkaköri alkalmasság.


    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebi hatósági erkölcsi bizonyítvány / alkalmazás esetén/, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László Főigazgató - Főorvos vagy Horváth Szilvia vezető asszisztens nyújt a 06-1-356-50-44/119 (Főigazgató); 06-1-356-50-44/113-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1525 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Pf. 133.) Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/6/MÜ/2018, valamint a munkakör megnevezését: ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS

vagy

Elektronikus úton: Dr. Bodroghelyi László Főigazgató-Főorvos részére az igazgatosag[kukac]budavar-euszolg.hu emailcímen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után. Az eredményről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018.március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.budavari-euszolg.hu

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.budavari-euszolg.hu honlapon szerezhet.