Á L L Á SÁLLÁS

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1011 Budapest, Markovits utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest I. kerület közigazgatási területén működő, a védőnők számára kijelölt körzetben lakó 0-14 éves korú gyermekek, valamint az ott lakó várandós anyák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély, egészségügyi alkalmasság.


    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járó Klára nyújt, a 06-1/212-3823 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1225 Budapest, Pf.133). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/6/MÜ/2018, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő,
vagy
Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére a igazgatosag[kukac]budavari-euszolg.hu email címen keresztül..

A pályázat elbírálásának módja rendje:

Három tagú bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.budavari-euszolg.hu honlapon szerezhet.