Á L L Á SÁLLÁS

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1122 Budapest, Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szakrendelőjében, és a hozzá tartozó intézményekben /védőnői szolgálat, háziorvosi rendelők / karbantartói feladatok.

Pályázati feltételek:

  • szakmunkásképző intézet,
  • szakmunkás végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • magyar állampolgárság,
  • egészségügyi alkalmasság.


    Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

  • fényképes önéletrajz,képesítést igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László főigazgató - főorvos nyújt a 06-1/356-5044/119 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével
(1225 Budapest, Pf. 133). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66/6/MÜ/2019, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.
- Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére a igazgatosag@budavari-euszolg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázó meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2019.április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.