Á L L Á S



ÁLLÁS


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.03.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi asszisztensi teendők ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, körzeti betegápoló, általános asszisztens, ápoló,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.


    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvnyes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván, szakmai önéletrajz,
  • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László főigazgató - főorvos nyújt a 06-1/356-5044/119 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével
(1525 Budapest, Pf. 133). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/6//Mü/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvosi asszisztens.
- Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére a igazgatosag@budavari-euszolg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2019.június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.