Á L L Á SÁLLÁS


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

iskolaorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolaorvosi feladatok ellátása az I. kerület közoktatási intézményeiben a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Egyetem, háziorvostan, belgyógyászat vagy gyermekgyógyászat szakvizsga,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MOK tagság, érvényes orvosi működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.


    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet benyújtotta, működési vagy nyilvántartási engedély, ill. továbbképzési pontok igazolásának másolata.
  • Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László főigazgató - főorvos nyújt, az (1) 356 5044/119-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére az igazgatosag@budavari-euszolg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2019.november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.