Á L L Á SÁLLÁS


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Fizioterápiás asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizioterápiás asszisztensi feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, fizioterápiás asszisztens/szakasszisztens,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.
  • Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László főigazgató - főorvos nyújt, az (1) 356 5044/119-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére az igazgatosag[kukac]budavari-euszolg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2020. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.