Á L L Á SÁLLÁS


- pénzügyi ügyintéző

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beérkező számlák iktatása, kontírozása, utalás előkészítése, házipénztár kezelése, bank könyvelése, szerződések nyilvántartása, vállalkozó orvosok és egynapos sebészet teljesítmény elszámolása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez.

  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat, költségvetési intézményben szerzett tapasztalat, mérlegképes könyvelői végzettség, felhasználói szintű EPER Integrált Pénzügyi Rendszer ismerete.

    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt a 06-1 / 356-5044 /9131 vagy a 06 70 489 4041 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (Budapest Pf.133). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/6/Mü/2020, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

Elektronikus úton: Bús Attiláné gazdasági vezető részére a buskata[kukac]marosrendelo.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2020. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.