Tisztelt Betegeink !

    Az Egészséges Budapest Program keretében elkezdődött

a szakrendelő alagsorának a felújítása. 

Az építkezéssel járó kellemetlenségek miatt
Betegeink elnézését kérjük.


Dr. Bodroghelyi László
Főigazgató Főorvos

-------------------------------------------------------------------------------------------


Figyelem!

Változás a Fül-orr-gégészeti rendelésen!


2019. októberétől a kedd délutáni és a csütörtök délelőtti rendelések időpontosak lesznek.

Időpontot rendelési időben lehet kérni a 112-es melléken.

Tisztelt Betegek!

A hosszú várakozások elkerülése érdekében kérjük, hogy meghűléses tünetekkel elsőként háziorvosukat keressék fel.

Köszönjük!

------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam dr. Nagy EndreDr. Nagy Endre 1938-2019.

Az Egészségügyi Szolgálat neurológus és pszichiáter főorvosa
2019. július 2-án elhunyt.

Dr. Nagy Endre orvos édesapja hivatását választva Summa Cum Laude eredménnyel végezte el 1962-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Pályáját a Soproni Városi Kórház ideg-elme osztályán kezdte,
majd 1964-től dolgozott a Szent János Kórház neurológiai osztályán,
ahol 1993-ban főorvosi kinevezést kapott.
1967-ben pszichiátriából, 1973-ban neurológiából tett szakvizsgát. 1976-től igazságügyi orvos szakértőként is dolgozott. Több szakmai társaságnak volt tagja, illetve titkára. A gyógyító munka mellett tudományos tevékenységet is folytatott, számos tudományos publikációja jelent meg különböző orvosi szaklapokban.

2000. január 17. óta dolgozott a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szakrendelőjében. Munkáját nemcsak magas színvonalú szakmai tudás, de mélységes empátia és emberszeretet jellemezte. Igazi jóságos doktor bácsiként úgy tudta meghallgatni a betegeket, mint kevesen. Betegei ragaszkodtak hozzá és ő is ragaszkodott a szakmájához és a betegeihez. Fogyatkozó testi egészsége mellett szelleme friss és töretlen maradt: hivatását élete végéig gyakorolta.
Halála pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára, élete példája pedig olyan nyereség, amelyet megőrzünk: szakmai igényességét, jóságát, emberségét, alázatát. Ajándéknak tartjuk, hogy ismerhettük, együtt dolgozhattunk vele.

Nyugodjék békében!----------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam dr. Bodnár EndreÉletének 75. évében 2018.06.10-én elhunyt

Dr. Bodnár Endre gyermekorvos1968-ban végzett általános orvosként, ezt követően néhány évet dolgozott Esztergomban, a Városi Kórház gyerekosztályán, majd Budapestre került és a Sport Kórház munkatársa volt a gyermekosztály valamint az újszülött osztály orvosaként. 42 éve került az I. kerületbe, először körzeti,
majd házi gyermekorvosként.
Az általános orvosi diploma mellett több szakvizsgával is rendelkezett: csecsemő- és gyermekbetegségek, illetve ifjúsági orvostanból. Gyermek háziorvosi praxisa mellett óvoda-, és iskolaorvosi tevékenységet is végzett. A kerületben végzett több évtizedes munkája elismeréseként 2015-ben megkapta a Budavári Önkormányzat Semmelweis Ignác Díját.

A gyógyítás volt az élete, bármikor lehetett riasztani. Betegei megértő, együttérző hozzáállása, alapossága és óriási tapasztalata miatt szerették. Rajongott a gyerekekért, kivételesen értett a nyelvükön. Kis páciensei vizsgálat közben, az oltásoknál nem féltek, mert olyan kedvességgel beszélt hozzájuk, mintha a nagypapájuk lett volna. Sokszor lepte meg a kicsiket saját rajzaival, verseivel, amely igazán szorossá varázsolta a gondozottakkal való kapcsolatát. Talán ennek is köszönhető, hogy voltak családok, akik már a harmadik generáció csöppségeit bízták a szakértelmére.
Igazi úriember volt, mindenkivel udvarias, kedves, mindig mosolygott és megingathatatlan nyugalom áradt belőle.

Nagyon tisztelte a munkatársait: orvos kollégákat, a védőnőket, asszisztensével, Marikával pedig családias volt a viszonyuk.
Szakmai élete mellett elsősorban szerető férj, családapa, és büszke nagyapa volt.Szabadidejében gyönyörű verseket írt, melyből egyet a számára oly kedves Mikó utcai rendelőben is kifüggesztett a kézzel írott szívhez szóló búcsúlevelében, így köszönve meg azt a sok szeretetet, amit kapott a szülőktől és a kisbetegektől.

BÚCSÚDAL.

Az én életem egy nagy színes kavalkád, 
Körülvett sok öröm,aggódás,panasz,
Sok-sok ártatlan kis csecsemő-tekintet,
Totyogó kisded és lázadó kamasz,
Tarisznyámat immár a szögre akasztom,
Nagy kincs rejlik benne:gyermekmosolyok,
Hátradőlök majd az őszi napsütésben,
S egyik szemem sír,a másik mosolyog.

 


----------------------------------------------------------------

Dr. Erdélyi Gábor
(1952-2017)

Több hónapos, derűvel és reménnyel viselt súlyos betegség után, szeptember 20-án hajnalban 65 éves korában elhunyt
dr. Erdélyi Gábor kollégánk, barátunk.

Gábor Budapesten született 1952. február 16-án.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemet 1982-ben végezte el Budapesten, 1992-ben pszichiátriából, 1994-ben addiktológiából szakvizsgázott. 

A Szent János Kórház Pesthidegkúti Pszichiátriai Osztályán, majd 2001-től a Budavári Önkormányzat Pszichiátriai Gondozójában dolgozott, utóbb annak vezetőjeként. Innen vonult nyugdíjba 2015. december 31-én.
Az utolsó másfél évben ismét Pesthidegkúton dolgozott, a TÁMASZ ambulanciát vezette. A páciensekkel, ahogy munkatársaival is közvetlen volt, kedvelték ezért.

Szerette az életet, a jófajta borokat, az igényes dolgokat.
Szívesen beleásta magát a múlt értékeibe, antikvár képeslapokat, könyveket, tárgyakat gyűjtött. 

Gábor sokat utazott. Most megpihent. Végleg.
Emlékét szeretettel megőrizzük.

***
--------------------------------------------------------------------------------

Dr Kovách Gergely
1937 - 2017

 

"Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik."
(Arany János)


Az Egészségügyi szolgálat belgyógyász főorvosa és korábbi főigazgatója

dr. Kovách Gergely

2017. július 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Dr. Kovách Gergely 1937-ben született Nyíregyházán. Orvosi diplomáját 1962-ben szerezte summa cum laude minősítéssel. 3 szakvizsgát szerzett: belgyógyászatból, infektológiából és nephrológiából, mindhármat jeles eredménnyel.

Orvosi pályafutását a Balassa János Kórházban kezdte, ahol 1962-től 1966-ig dolgozott. Kerületünk lakosai 1967 óta gyógyította, 1967-től 30 éven át a Szent János Kórház II. Belgyógyászatán. Kórházi belgyógyász főorvosként több új eljárást is meghonosított az általa vezetett intenziv részlegen. Dolgozott Algériában is. Tudását, tapasztalatát nagyban gazdagította a külföldön, más kulturális környezetben végzett munka. Széles látókörű, a világot ismerő ember volt.

1997-ben került a Budavári Önkormányzat frissen megalakult Egészségügyi Szolgálatának élére. Főigazgatóként következetes és az igazságot szenvedélyesen szerető vezető volt. Az intézményt gyermekeként szerette, gyarapította. Ennek is köszönhető, hogy munkatársai csak úgy emlegették egymás között. "Apánk".
Nyugdíjba vonulása után belgyógyász szakorvosként tovább rendelt a Maros utcai rendelőben. Tudása nemhogy nem kopott az évek múltával, de mindig is napra kész volt. A holisztikus szemléletű betegellátást ötvözte a tudomány fejlődésével feltáruló új ismeretekkel.

"A lélek ugyan kész, de a test erőtlen" (Mt. 26. 41.).

A korral járó testi betegségek ellenére szelleme töretlen maradt, tudása, bölcsessége csak gyarapodott, munkatársai is számíthattak Rá orvos szakmai és a Szolgálatot érintő kérdésekben is. Igazi magyar orvos-sors az Övé: halála előtt bő 2 héttel még rendelt, segített a rászorulókon.
A veszteséget, melyet távozása mindannyiunknak okozott, enyhíti a tudat: mennyi értéket hordozott az élete: betegei, munkatársai élvezhették munkája, tudása gyümölcsét.


Nyugodjék békében!
-----------------------------------------------------------
M E G J E L E N T !
Dr. Barabás Klára a Budavári Önkormányzat Reumatológiai Szakrendelésének vezető főorvosa, az orvostudomány kandidátusa.
A mozgásszervi betegségek lézerterápiáját hazánkba elsőként vezette be a fizioterápiás gyakorlatban.
Az akkreditált egyetemi tovább képző tanfolyamok reumatológiai lézer-alkalmazásának rendszeres előadója.

Nemzetközileg is nagyra értékelt munkássága a reumatológiai betegségek területén experimentális és klinikai kísérletes eredményeket hozott. A tudományos fokozat megszerzése után sem hagyta abba kutatásait és azóta is nemzetközileg komoly lapokban jelennek meg újabb és újabb közleményei.

Különleges értéke a könyvnek, hogy a gyakorlott reumatológus, az ortopéd sebész, a sportorvos, a rehabilitációs szakorvos, a háziorvos, a fájdalomambulanciák orvosai, a kutató orvos, a gyógytornász, a szakasszisztens, a masszőr egyaránt megtalálja benne a számára fontos és érdekes információkat, elméleti és gyakorlati témák formájában is.
A kötet magyar nyelven megjelent szakkönyvek között hiánypótló.


------------------------------------------------------
Tisztelt Betegeink!


Gyógytornászok által végzett lymphoedema kezelést

kapacitáshiány miatt


csak az I., II. és a XII. kerületi lakosok részére vállalunk.

----------------------
----------------------------------------

Automata telefonközpont működik a Maros utcai szakrendelőben!

A bejelentkező szöveg után, amennyiben tudja a keresett melléket, nyomógombos készüléken be lehet azt billentyűzni, így az Ön hívása azonnal a keresett melléken csörög ki.

Amennyiben a hívó fél nem billentyűzik be mellék számot néhány másodperces várakozás után hívása a portán csörög ki.

Amennyiben a központ kapacitását meghaladó hívás érkezik be egyidejűleg, a hívás szétkapcsolódik, ez esetben meg kell ismételni a hívást.

_________________________________________________


Orvosi tájékoztatás - betegéletút

Tisztelt Biztosított!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. jan. 1-től megváltoztak az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII. tv. orvosi adatkezelésre vonatkozó szabályai az alábbiak szerint:


Részletek: ITT


--------------------------------------------------------------------------


TÁJÉKOZTATÁS
!

Tisztelt Kerületi Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a kerületben a gyermekügyelet helyszíne
2012. 02. 01-jével megváltozik.

Az új cím: Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai  
 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
24. számú épület

További tájékoztatás a 458-3051 telefonszámon kérhető.


Budapest, 2011. december 5.
Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat jegyzője    
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző

_____________________________________________________
Dr. Kardos Róbert urológus, onkológus szakfőorvos

Új, korszerű diagnosztikus eszköz a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának szakrendelőjében.

Hólyag tükrözés video kamera segítségével (un. "video cystoscopia").

A z egyik legfontosabb urológia diagnosztikus vizsgálat a hólyag tükrözése, melynek segítségével még időben felismerhetők a húgycső, a hólyag daganatos, gyulladásos betegségei.

A hólyag tükrözés során nagyon fontos, hogy az urológus minden apró, esetleg szabad szemmel alig látható
elváltozást felfedezzen.

A pontos, hatékony, biztonságos tájékozódást segíti az un. "video cystoscopia" melynek lényege, hogy egy speciális kamera és TV képernyő segítségével a vizsgáló orvos már pár mm nagyságú elváltozást is felismerhet. Az urológus a TV képernyőjére kivetítve, nagyításban látja a hólyagképet. Ha a paciens igényli akkor a képernyőn saját szemével is meggyőződhet, hogy milyen kóros elváltozás van a hólyagban.

A modern diagnosztikus eszköz segítségével már akkor felfedezhetjük a betegséget, amikor még hatékonyan, jó eredménnyel meggyógyíthatjuk.
Mindez mostantól már hozzáférhető a kerület lakosai számára is.

_______________________________________________________________________Pajzsmirigy szakrendelés

a Maros utcai Szakrendelőben

Minden hónap első
kedd délután 14-19 óráig.

A rendelést Dr. Dohán Orsolya
belgyógyász, onkológus, endocrinológus tartja.


A rendelés beutaló köteles.

Pajzsmirigybetegség esetén a Doktornő kéri TSH eredménnyel együtt küldeni a beteget. Súlyos klinikai hyperthyreosis (TSH 0.000 FT4 jelentősen a felső határ feletti) Vagy közepes-súlyos hypothyreosis (10 feletti TSH) esetében,
dokumentált laboreredménnyel a beteg előjegyzés nélkül is jelentkezhet az ambulancián.
Fogászati Röntgen szakrendelés rendelési ideje:

hétfő  11 órától 17-ig,
kedd 9 órától 15-ig,
szerda 11 órától 17-ig,
csütörtök 9 órától 15-ig,
péntek 10 órától 13-ig.

A rendelés címe: 1013 Budapest, Roham u. 8.

 

OPTIKUS

Lumiere Medicine Kft.

1122 Budapest, Maros u. 16/b a Szakrendelő épületének aulájában.

Nyitvatartás:

hétfő, kedd, csütörtök: 8-16,
szerda: 8-18,
péntek: 8-14-ig

Tel: +36 20 3 46 46 16
(1) 256 5044/172 m.
elérhetőség: email: marosoptika

Széles keret és lencseválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Termékeink:
- szemüvegkeretek
- napszemüvegek
- kiegészítők tok, lánc, tisztító
- egyfókuszu és többfókuszú lencsék
- fényre sötétedő lencsék
- vitaminok - a szem egészségéért***


GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
Az orthopédiai szakrendelés idejében, gyógycipő mintavételhez és megrendeléshez, szakember áll a betegek rendelkezésére, az alagsori társalgóban.

 

HIREK, ESEMÉNYEK
BETEGJOGI KÉPVISELŐ

Budapest I. kerületének
területileg illetékes betegjogi képviselője

DR. JUHÁSZ ANDREA:

Telefonszáma: 06/20-4899-554

melyen elérhető:

hétfőtől csütörtökig:
08-16:30

pénteken:
08:00-14:00
óra között.

email: andrea.juhasz[kukac]ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja:
minden héten kedden: 12:00-16:00 óra között.

Fogadóóra helye:
Szent János Kórház Igazgatósági épület,
1125 Budapest,
Diós árok 1.

A várakozás elkerülése érdekében egyeztessen telefonon időpontot!

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELNI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.


A fenti elérhetőségek sikertelensége esetény az IJSZ zöld száma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients' rights foreign language patients should contact the following phone numbers: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

ÁLLÁS


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.03.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi asszisztensi teendők ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, körzeti betegápoló, általános asszisztens, ápoló,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.


    A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
  • iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvnyes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván, szakmai önéletrajz,
  • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodroghelyi László főigazgató - főorvos nyújt a 06-1/356-5044/119 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével
(1525 Budapest, Pf. 133).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/6//Mü/2019,
valamint a munkakör megnevezését: háziorvosi asszisztens.

- Elektronikus úton Dr. Bodroghelyi László részére a igazgatosag@budavari-euszolg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.budavari-euszolg.hu 2019.június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavari-euszolg.hu weboldalon szerezhet.


 

EGYÉB

- Betegklub,
- Felügyeleti szervek,
- Kerületi intézmények,
- további hasznos információk