O K T A T Á S I     I N T É Z M É N Y E KA Budavári Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közművelődési, művészetoktatási és sportintézmények:

Óvodák:

Vízivárosi Óvoda
székhely: 1011 Budapest, I. Iskola u.44.

telefon/fax: 225-0409

telephely: 1015 Budapest, I. Toldy F. u.66.

telefon: 201-62-91

e-mail: iskola.ovi@pantelweb.hu

toldy.ovi@pantelweb.hu

vezető: Katinszki Ferencné

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Brunszvik Teréz Óvoda
1012 Budapest, I. Lovas u.3.

Telefon/fax: 489-34-90

vezető: Galántai Katalin

e-mail: postmaster@brunszviktovoda.axelero.net.hu

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Naphegyi Óvoda
székhely: 1016 Budapest, I. Nyárs u.2-4.

Telefon/fax: 225-14-43

telephelyek:

1016 Budapest, I. Tigris u.58-60.

telefon: 375-37-63

1016 Budapest, I. Mészáros u.56/b.

telefon: 225-07-62

vezető: Huszár Mária

e-mail : naphegyiovik@tvnetwork.hu

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Általános iskolák:

Batthyány Lajos Általános Iskola
1015 Budapest, I. Batthyány u.8.

telefon/fax: 201-62-82

http:// www.batthisk.hu

e-mail: batthisk@mail.datanet.hu

titkarsag@batthisk.sulinet.hu

szakacs.agnes@batthisk.sulinet.hu

igazgató: Szakács Ágnes

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Budavári Általános Iskola
1014 Budapest, I. Tárnok u.9-11.

telefon/fax: 202-04-03

e-mail: kapcsolat@budavari.sulinet.hu

igazgatoság@budavari.sulinet.hu

igazgató: Dr. Fejér Lászlóné

www.budavari.sulinet.hu

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Lisznyai utcai Általános Iskola
1016 Budapest, I. Lisznyai u.40-42.

Telefon/fax: 375-42-84

http:// www.lisznyai.hu

e-mail: lisznyai@vipmail.hu

igazgató: Mózessy Egon

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Gimnáziumok:

Kosztolányi Dezső Gimnázium
1012 Budapest, I. Attila út 135-137.

telefon/fax: 375-22-82

http:// www.kosztolanyi-bp.sulinet.hu

e-mail: titkar@kosztolanyi-bp.sulinet.hu

igazgató: Stelzelné Szabó Erzsébet

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
1016 Budapest, I. Mészáros u.5-7.

telefon:225-70-55, fax:225-70-50

http:// www.szegbp.sulinet.hu

e-mail: bajko.judit@szegbp.sulinet.hu

igazgató: Bajkó Judit

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest, I. Toldy F. u.9.

telefon/fax: 201-07-36

http://www.toldy.sulinet.hu

e-mail: iroda@toldy.sulinet.hu

igazgató: Porogi András

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Egyéb intézmények:

Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény /Zeneiskola/
1016 Budapest, I. Dezső u.8.

telefon/fax:375-03-725

e-mail: farkasferenc.zeneiskola@axelero.hu

igazgató: Balogh Anikó

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

I.kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
1013 Budapest, I. Logodi u. 80.

telefon/fax:375-31-30

e-mail: nevtan@budavarnevtan.axelero.net

igazgató: dr. Bárdos Katalin

Intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Minőségirányítási Program)

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, I. Bem rkp.6.

telefon:201-03-24, fax201-17-80

http:// www.bem6.hu

e-mail: bem6@bem6.hu

igazgató: Marsi László

Sport- és Szabadidőközpont
1016 Budapest, I. Czakó u.2-4.

igazgató: Fehér Ferenc

telefon:375-03-36

e-mail: diaksport@czakosportkozpont.t-online.hu

e-mail: feher.ferenc@czakosportkozpont.t-online.hu

 


http://www.budavar.hu/index.php?menu=120