Ugrás a tartalomra

Álláshirdetések

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Markovits u. utca 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest I. kerület közigazgatási területén működő, a védőnők számára kijelölt körzetben lakó 0-14 éves korú gyermekek, valamint az ott lakó várandós anyák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes műkődési engedély, egészségügyi alkalmasság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Andrea nyújt, a 06202569815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

 

•         Elektronikus úton Bús Attiláné részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Konvalinka Piroska, Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16. b .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljeskörűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/ - 2021. június 15.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://budavari-euszolg.hu/ honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Mikó utca 12.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest I. kerület közigazgatási területén működő,a védőnők számára kijelölt körzetben lakó 0-14 éves korú gyermekek, valamint az ott lakó várandós anyák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes műkődési engedély, egészségügyi alkalmasság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettség, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Andrea nyújt, a 06202569815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

 

•         Elektronikus úton Bús Attiláné részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Konvalinka Piroska, Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16. b .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljeskörűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/ - 2021. június 15.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://budavari-euszolg.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.