Ugrás a tartalomra

Álláshirdetések

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Mikó utca 12.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest I. kerület közigazgatási területén működő,a védőnők számára kijelölt körzetben lakó 0-14 éves korú gyermekek, valamint az ott lakó várandós anyák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Védőnő,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes műkődési engedély, egészségügyi alkalmasság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettség, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Andrea nyújt, a +36202569815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

vagy

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: , Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16. b. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljeskörűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/ - 2021. október 4.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Bőrgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16.b.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bőrgyógyász szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, bőrgyógyász szakorvosi szakvizsga,

 

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MOK tagság, érvényes orvosi működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, koronavírus elleni védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Működési nyílvántartási engedély, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16.b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Bőrgyógyász szakorvos.

vagy

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.budavari-euszolg.hu - 2021. október 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A részmunkaidővel kapcsolatban rugalmasak vagyunk, megállapodás kérdése a pontos óraszám.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16.b.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Röntgendiagnosztikai és ultrahang szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, radiológus szakorvos,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, érvényes orvosi működési nyílvántartási engedély, MOK tagság, felhasználói szintű számítógépes ismeret, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(alkalmazás esetén), koronavírus védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet postára adta.Működési nyílvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata. Nyilatkozat arról, hogya pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16.b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Radiológus szakorvos.

vagy

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.Az eredményről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/ - 2021. október 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A részmunkaidővel kapcsolatban rugalmasak vagyunk, megállapodás kérdése a pontos óraszám.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Urológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16.b.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Urológia szakrendelés keretében szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és a szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, urológia szakvizsga,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MOk tagság,érvényes orvosi működési engedély,cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, koronavírus védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolata,alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyílvántartási engedély.Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16.b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Urológus szakorvos.

vagy

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/ - 2021. október 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A részmunkaidővel kapcsolatban rugalmasak vagyunk, megállapodás kérdése a pontos óraszám.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Fizioterápiás asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16.b.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizioterápiás asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, fizioterápiás asszisztens/szakasszisztens ,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság,érvényes működési engedély,cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

•         koronavírus védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget ,MESZK tagságot,érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata,alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ,szakmai önéletrajz.Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16.b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 147/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Fizioterápiás asszisztens .

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Általános asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16.b.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak alapján szakmai képesítésének megfelelő asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, általános ápoló, általános asszisztens,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély,egészségügyi alkalmasság, koronavírus elleni védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,/alkalmazás esetén/fényképes szakmai önéletrajz.Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16.b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/6/Mü/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Általános asszisztens .

vagy

•         Elektronikus úton Konvalinka Piroska részére a igazgatosag@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://budavari-euszolg.hu/

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.